Nova-ryhmät elintarvikkeiden jalostukselle

Luokittelu 4 ryhmään elintarvikkeiden jalostusasteen korostamiseksi

Raportissa "The UN Decade of Nutrition, the NOVA food classification and the trouble with ultra-processing" (pdf, pdf), Carlos Augusto Monteiro, Geoffrey Cannon, Jean-Claude Moubarac, Renata Bertazzi Levy, Maria Laura C. Louzada ja Patrícia Constante Jaime kannattavat 1-4-luokkajärjestelmän käyttöönottoa, jotta tuotteiden jalostustasoa voitaisiin helposti vertailla.

Uusi tutkimus, joka yhdistää Insermin, Inran ja Pariisin 13 yliopiston tutkijat (Centre de recherche épidémiologie et statistique Sorbonne Paris Cité, équipe EREN), ehdottaa korrelaatiota ultramuunnettujen ruokien kulutuksen ja lisääntyneen syöpäriskin välillä.

Consumption of ultra-processed foods and cancer risk: results from NutriNet-Santé prospective cohort
Lehdistötiedote ranskaksi: Consommation d'aliments ultra-transformés et risque de cancer

Jotkut maat käyttävät NOVA-ryhmiä ravitsemusohjaukseensa tai -tavoitteisiinsa, esimerkiksi:

NOVA-luokitus määrittää ryhmän elintarvikkeille sen perusteella, kuinka paljon niitä on jalostettu:


  • Ryhmä 1 - Jalostamattomat tai vähän jalostetut ruoat
  • Ryhmä 2 - Jalostetut ruoanvalmistusaineet
  • Ryhmä 3 - Jalostetut ruoat
  • Ryhmä 4 - Ultrajalostetut ruoka- ja juomatuotteet

Nova-pisteet Open Food Factsissa

Kaava Nova-pistemäärän laskemiseksi julkaistiin NOVA. The star shines bright artikkelissa julkaisussa World Nutrition, vuosikerta 7, numero 1-3, tammikuu - maaliskuu 2016

Huomaa, että tämä on vielä kokeellista työtä, koska ainesosien monikielinen taksonomisointi on edelleen käynnissä olevaa työtä Open Food Factsissa.

Kaava Nova-ryhmän määrittämiseksi

Aloitamme osoittamalla ryhmän 1

Yritämme ensin tunnistaa ryhmän 2 jalostetut ruoanvalmistusaineet

Ryhmään 3 liittyviä ainesosia ja luokkia ei sovelleta ryhmään 2 kuuluviksi tunnistettuihin ruokiin

Vain ryhmästä 4 löytyvät ainesosat ja luokat

Voit auttaa meitä määrittämään Nova-ryhmän useammille tuotteille täyttämällä tuotteiden ainesosat ja tuoteluokat.